• Loyalitets-programmer

     

  • Kampagne-orkestrering

  • Kunderejser

     

strategi & EXPERIENCE DESIGN

DIGITAL TRANSFORMATION

Engang var CMO’ens arbejde centreret omkring kommunikation af en brandplatform, som regel i købte medier.
I dag er agendaen digital transformation, og den integrerede kundeoplevelse er på dagsordenen.

Det giver uendelig mange muligheder at arbejde med på tværs af produkter og services, kanaler og platforme, målgrupper og budskaber. Men der er behov for at definere og prioritere indsatserne, hvis I skal excellere her.

VORES SERVICES

Nordlids strategi- og experience design-konsulenter er seniorprofiler, som er vant til at arbejde med nogle af markedets største annoncører.
De står til rådighed for at hjælpe jer med at analysere jeres situation, definere jeres ambition og prioritere de indsatser,
som skal til, for at I rent faktisk når derhen.

Postits
Viden og indsigter

Vi hjælper jer med at skabe et solidt grundlag for strategiske beslutninger og kreative løsninger. Vi analyserer meget gerne jeres førstepartsdata for at skabe indsigt i kundernes adfærd og identificere forretningsmæssige potentialer, men vi arbejder også med fx fokusgrupper, paneler, observationer, desktop research og en række andre researchmetoder. På den måde kan vi hjælpe jer til at forstå jeres målgruppers motiver og drivere og dermed skabe det rette fundament for udvikling af fx  kunderejser, segmenter, budskaber eller loyalitetsprogrammer.

Value proposition

Det er vanskeligt at skabe stærke kundeoplevelser, hvis ikke I som organisation har et klart billede af, hvilken værdi I ønsker at tilføre jeres kunders liv. Det gælder ikke kun selve produktet, men hele den samlede kundeoplevelse – på tværs af kanaler og platforme, tid og sted, i den individuelle dialog og i de samfundsagendaer man tilslutter sig. Vi kan hjælpe jer med at definere jeres Value Proposition og med at omsætte den til kommunikation, som kan foldes ud på tværs af jeres kontakter med kunderne.

Segmenteringsstrategi

Hvis I vil arbejde effektivt med datadrevet marketing, er det svært at komme uden om at lave en segmenteringsstrategi. En segmenteringsstrategi definerer, hvordan I vil opdele jeres kunder i strategiske segmenter, som I kan bearbejde – fx med udgangspunkt i deres persona, kundeværdi, adfærd eller tilknytning til brandet. Vores erfarne konsulenter kan rådgive jer omkring hvilke modeller, som vil bidrage med størst værdi hos jer, og hvordan I kan arbejde strategisk med modellerne, både når I skal planlægge og målrette jeres indsatser og når I skal udvikle koncepter, budskaber og indhold.

Målsætninger og KPI'er

Vi tror på, at vi kan skabe stærke kommercielle resultater ved at styrke relationer mellem mennesker og brands. Derfor har vi også et naturligt fokus på at de indsatser, vi er med til at definere og udvikle, skal bidrage til at opnå nogle konkrete målsætninger. Vi kan være med til at definere jeres overordnede strategiske marketingmål, ligesom vi kan være med til at definere den KPI-struktur og de konkrete målepunkter, som skal sætte retning for prioriteringer i det kontinuerlige arbejde.

CX-Strategi

Vores konsulenter har stærk kommerciel forståelse og kan være jeres sparringspartner, når I skal udvikle strategier og planer for udviklingen af jeres samlede kundeoplevelse, jeres digitale markedsføring eller specifikt for jeres marketing automation indsats. Her medtager vi ikke kun de aktiviteter, som i sidste ende skal ramme kunden, men også de krav, som planerne stiller til jeres tech stack og data samt til jeres organisation og kompetencer.

Forretningsudvikling

Vi har mange års erfaring med at forbedre kundeoplevelser på tværs af brancher. Det betyder, at vi kan bidrage med nye perspektiver og kan udfordre jer til at tænke nyt i forhold til fx udvikling af nye forretningsmodeller, loyalitetsprogrammer, digitale services og partnerskaber. Vi arbejder både med at udvikle nye løsninger, som er besluttet på forhånd, og med åbne briefs på kommercielle udfordringer, som vi hjælper med at omsætte til relevante løsninger, der kan flytte jeres forretning.

Kunderejser og oplevelsesdesign

Det er én ting at vide, hvem man gerne vil være noget for, og hvilken forskel man ønsker at gøre i kundens liv. Men det kan være vanskeligt at oversætte til konkrete kundeoplevelser. Når vi arbejder med oplevelsesdesign, fokuserer vi på hvilke indsatser, som skal være med til at bevise det løfte, I giver kunden i jeres brand-kommunikation på tværs af kunderejsens faser. For hver af jeres vigtigste målgrupper ser vi på, hvornår og hvordan vi kan sætte ind med oplevelser, som styrker kunderelationen og leverer på jeres målsætninger.

Kampagneplaner

Når I arbejder sammen med os om en kampagne- eller livscyklusaktivitet, kan I være sikre på, at vi både tænker og arbejder integreret. Det betyder, at vi forholder os til den samlede kundeoplevelse på tværs af kontaktpunkter – analoge vs. digitale, betalte vs. egene. Vi har en bred forståelse for medier og for at orkestrere dem og jeres data på måder, hvor kunder eller potentielle kunder aktiveres, involveres og fastholdes i dialogen over tid. På den måde bliver I mere relevante over for jeres målgrupper, og I undgår at bruge en masse penge, på at skulle fiske de samme kunder igen og igen, uden nogensinde at lære dem at kende.

Flowdesign

Vi er specialister i at designe livscyklus flows til jeres marketing automation platform. På baggrund af definerede målsætninger, arbejder vi struktureret med at definere segmenter, budskaber, dynamisk indhold og timing. Altid med fokus på opsamling og aktivering af data, som kan bidrage til at forbedre kundeoplevelsen både i den konkrete aktivitet og over tid.