• Data & indsigt

    Den sikre vej til bedre kundeloyalitet.

  • data & indsigt

    Den sikre vej til bedre kundeloyalitet.

data & indsigt

Data som omdrejningspunkt

I vores verden er brugen af data et helt centralt omdrejningspunkt, når ambitionen er at udvikle intelligente, moderne og personlige kundeoplevelser. Uden data er det svært at træffe kvalificerede strategiske beslutninger. Uden data er teknologien blot en tom skal. Og uden data kan vi ikke skabe de indsigter, som ligger til grund for de bedste kreative løsninger.

DataAssessment_spread4

Customer Data Assessment

Den sikre vej til bedre kundeloyalitet.
Bestil rapporten og bliv meget klogere på dit data. 

Data & indsigt

Vores services

Kortlægning af data

Har du meget data? Har du styr på kvaliteten af dine data? Ved du hvor det største potentiale er til at aktivere dine data? Vi hjælper dig med at få overblikket og kortlægge mulighederne ved at anvende de data du allerede har. Det er et vigtigt udgangspunkt for at opbygge en fælles forståelse af jeres forretning og driver udviklingen af både strategi og specifikke indsatser. Vores indgangsvinkel er pragmatisk og løsningsorienteret – det handler om at få jeres data i spil!

Datastrategi

I dag er de fleste kunders udfordring ikke mangel på data, men mangel på overblik og sammenhæng mellem de eksisterende datakilder. Vi hjælper dig med at udvikle de nødvendige sammenhænge – ofte efter en kortlægning – som sætter dig i stand til at udvikle mere relevante kundeoplevelser på både den korte og den lange bane. Vi får taget stilling til og dokumenteret, hvilke data I vil bruge til hvad, hvor data skal komme fra og ikke mindst, hvordan de skal opbevares og vedligeholdes.

Datamining og analyse

Vi bruger dataanalyse til at skabe indsigter som fundament for nye løsninger, og til at prioritere fx segmenter eller strategiske indsatsområder baseret på deres potentiale. Analysen sætter os i stand til at tage klogere beslutninger og kræver blot, at vi får leveret eller får adgang til den data, som vi sammen vurderer, er relevant. Vores analyser er fokuseret på at skabe resultater så hurtigt som muligt.

Machine Learning og AI

Machine Learning og AI er nøglen til effektiv og profitabel individualisering af kundeoplevelsen. Med de rigtige algoritmer kan vi personificere forløb for de fleste kunder og maksimere værdien af interaktionerne. Vi udvikler både ad hoc algoritmer og udnytter eksisterende ML/AI værktøjer i dine MarTech platforme (f.eks. Salesforce Einstein) for at få dig i gang med det store potentiale der venter.

Effektmåling og rapportering

Hvad enten vi arbejder strategisk med den samlede kundeoplevelse eller med enkeltstående indsatser, så er omdrejningspunktet altid at skabe effekt ift. de definerede målsætninger. Derfor vil en kampagneindsats fx være fulgt op af en evaluering, hvor vi forholder os til kampagnens effekt og evt. learnings, som kan justeres, eller som vi kan tage med os videre til det næste projekt. På et mere overordnet plan hjælper vi med at skabe faste processer for KPI-opfølgning og afrapportering på tværs af indsatser, sådan at indsigterne kan bruges i den strategiske planlægning.

Visualisering

Det kan være vanskeligt at få hele organisationen ombord i forhold til at kunne læse, forstå og anvende data, selvom der er et stort forretningsmæssigt potentiale netop her. Ved at bruge forskellige visualiseringsværktøjer, kan vi gøre data mere tilgængelige på tværs af jeres organisation. Vi arbejder både med platforme, som udstiller data, så de bliver lettere at afkode og følge i realtid, og med løsninger, som sætter jer i stand til at modellere data med det formål hurtigt at skabe indsigt i fx segmentstørrelser.

GettyImages-171265805

Vi anvender analyser i to sammenhænge

Det strategiske niveau

Det handler om at generere brugbare indsigter, udvælge de relevante målgrupper og udstikke relevante målsætninger. 

Det taktiske niveau

Vi har fokus på dokumentation af resultater, resultatevaluering og effektmåling. Men ligeledes også frembringelse af kampagneindsigter, som kan gøre os bedre fremover. 

førstepladser i MyImage 2022

For 4. år i træk er Nordlid blevet udnævnt som det bureau, der er bedst til at anvende data. Måske fordi det er en integreret del af hele vores arbejde. Det sikrer fokus på målbare resultater og en fælles forståelse for vores kunders forretning.

Nr. 1 til digitale løsninger

Nr. 1 til at analysere og anvende data

 

MyResearch_grafik