Marketing Automation
skaber god 1:1 energi 

’Muligheden for at rådgive proaktivt og relevant til borgerne om, hvordan de kan spare på energien på egen adresse, har helt sikkert bidraget til, at vi som offentlig myndighed er lykkes kommunikativt. Og tallene taler for sig selv – borgerne bliver ved med at læse med. Jeg glæder mig til at se, hvad platformen kan bidrage til de kommende år.’  
Vincent Rudnicki, Kontorchef i Energistyrelsen 

ipad

FOKUS PÅ ENERGIBESPARELSER STILLER NYE KRAV

I en tid hvor der er massivt fokus på energibesparelser, har Energistyrelsen i højere grad end nogensinde før skulle gå forrest som den officielle og troværdige instans, der informerer og rådgiver borgerne i Danmark om energibesparelser.

FRA ’FIND SELV GODE RÅD’ TIL PROAKTIV RÅDGIVNING 
Hvordan får de borgere proaktivt råd og vejledning til, hvordan de kan energioptimere og spare i netop deres bolig? Fx på baggrund af boligens varmeform og tilstand. Men også på baggrund af den enkelte beboers eller boligejers økonomi og parathed til at foretage energioptimeringer. 

FRA ”ONE SIZE FITS ALL” TIL ”RELEVANT FOR MIG” 
Energistyrelsen har tidligere udsendt generisk 1:1 kommunikation til alle, der var tilmeldt SparEnergis nyhedsbreve. En ny Marketing Automation platform var heldigvis under udvikling og implementering, da energikrisen begyndte at røre på sig, så der blev eksekveret og udviklet i absolut raketfart for at kunne imødekomme borgernes stigende vidensbehov. 

1. OG 3. PARTS DATA SKABER RELEVANTE KUNDEOPLEVELSER

Med den nye Marketing Automation platform kan Energistyrelsen kommunikere og skabe segmenterede og relevante kundeoplevelser til medlemmer af basen med udgangspunkt i 1. parts data som navn og adresse, beriget af 3. parts data som fx dataudtræk fra BBR, Danmarks Statistik, hvor man bl.a. kan hente viden om boligens varmekilde, opførelsesår, registrerede renoveringer og energimærke. 

1. parts data hentes, når en ny borger giver permission. Her gennemgår borgeren et onboardingforløb, hvor hun bl.a. skal angive sin adresse, sin holdning til energirenovering og særlige. Alle data bearbejdes via machine learning, en paratheds-scorings-model og en algoritme.Dette er med til at danne grundlag for automatiserede flows, for triggers baseret på f.eks. den enkelte boligs varmekilde eller renoveringspotentiale eller for kampagnerelaterede flows. 

vande

EKSEMPLER PÅ AUTOMATISEREDE FLOWS 
Det kan fx være ”El-flowet”. Her lærer alle, med udtrykt interesse for el, at spare på strømmen gennem 6 uddannelsesmails. Flowet afsluttes med ElSpareQuizzen og en opfølgende resultatmail, der uddyber de emner, borgeren har svaret forkert på.

ALLE INDSATSER MÅLES, VEJES OG ANALYSERES
Alle indsatser måles og monitoreres med et nyudviklet dashboard. Her kan alle, der planlægger og eksekverer kommunikationen, se effekt på tværs af indsatser, segmenter, tid, engagement osv. Og dashboardet giver også inspiration til nye.

Resultater

Energistyrelsen er på blot 1 år gået fra kun at kunne udsende håndholdte og ikke-segmenterede nyhedsbreve til en fuldt fungerende Marketing Automation platform med integrationer til SparEnergi.dk, SoMe, Zendesk, Zoom og Playable. 

I 2022 sendte Energistyrelsen 3.890.561 e-mails ud via platformen. 1.390.238 e-mails blev åbnet. Og genererede 380.232 klik til SparEnergi.dk 

Frafaldsraten er utrolig lav: Kun 0,23 %. På individniveau svarer det til, at 1 person med permission i sin estimerede levetid vil modtage 435 e-mails. Hun vil åbne og læse 157 e-mails med målrettede budskaber. 

Via et nyudviklet dashboard ses, at segmenterede flows performer 75 % bedre på click rate end enkeltstående e-mails. 

I januar 2023 satte borgerne i Danmark rekord i elbesparelser og fik skåret hele 13 % af elforbruget i forhold til januar 2022. Det er især de danske boligejere dvs. platformens primære målgruppe, der har bidraget til denne rekord.  

Casen blev i øvrigt nomineret til Danish Digital Awards. 

Vil du høre mere om denne case?

Det kan vi godt forstå!
Kontakt Tina Agerlin Hansen
+45 2390 1110
tia@nordlid.com