Nordlid | Sådan hjalp vi Fibia med at indtage Danmark

Go To Market strategi sælger
fibernet til nye områder

Fibia fremtidssikrer lokale områder med lynhurtigt og stabilt internet via fibernet

Udrulningen på Sjælland, Øerne og Østjylland krævede dog en struktureret Go To Market strategi. Fibia skulle nemlig vide præcist, hvilke områder man skulle prioritere at grave fiber ned i først. Strategien havde derfor 2 faser. Først skulle tilstrækkelig mange borgere i et område vise interesse og forhåndsbestille fibernet. Var interessen tilstrækkelig, kunne det reelle salgsarbejde i et givet område starte inden og mens gravearbejdet pågår.

nordlid fibia print annocer

En stærk indsigt skabte
opmærksomhed om fiber

Folk er trætte af langsomt internet, der hakker eller ikke virker. Det viste vi gennem konceptet ’Sagde ingen nogensinde’. Et humoristisk greb, vi brugte i indtrækker-elementer som fx film på Facebook, lokale biografspots, outdoor og print i lokalaviser, direct mail til udvalgte husstande m.fl. CTA og links på alle elementer førte til en kampagnesite, hvor vi fik hhv. permissions, interessetilkendegivelser og salg af fibernet til kampagnepris.

Kampagnesiden var epicenter for bearbejdning af leads

Via et fibertjek på adressen opsamlede vi kundens permission. Og alt efter svaret på Fibertjekket, kunne kunden vise interesse, forhåndsbestille eller købe sin løsning, hvis fibernettet allerede var på vej til adressen.

Automatiseret mailflow fulgte op på alle leads – uanset status

Permissions fra kampagnesiden blev bearbejdet i et omfattende og personaliseret e-mail flow, der greb kunderne præcis dér, hvor de var ift. at kunne få fibernet på adressen, nu eller senere.

nordlid fibia campaign flow

Forrige case

Hør mere om denne case

Andreas Hansen

+45 28 11 39 41
aha@nordlid.com

Næste case